Kommunestyret i Svelvik 2015 -2016

Kjære medlem og tillitsvalgt

original

Kjære medlem og tillitsvalgt:

Først og fremst vil vi takke alle for den innsatsen alle gjorde i forbindelse med årets kommunevalg. Valget gikk ikke helt som vi drømte om, men er fortsatt Svelviks største parti, bra. Vi fikk inn 7 representanter i kommunestyret.

Disse 7 er: Mads Hilden, Vigdis Krohn-Hansen, Ove Jørgensen, Trine Bingen, Runar Berg, Runar Martin Dammen og Frank Eastwood.

I tiden etter valget har vi (Forhandlingsutvalget)sondert og forhandlet med flere partier, for å finne en løsning med vår ordførerkandidat Mads Hilden som ordfører. Det ble tidlig klart at dette ikke lot seg gjøre. Vi hadde da i realiteten kun to valg, bli i opposisjon, eller få noe innflytelse og politikk avtalt gjennom å inngå et samarbeid med andre. Styret i Svelvik Arbeiderparti valgte da å finne en løsning med et utvidet valgteknisk samarbeid med Høyre og Frp.

Forhandlingene med Høyre og Frp gav dette resultat for oss: vedr politikk:

1 Bevare Ebbestad skole i kommunaleie i perioden

2 Gratis leie av kommunale lokaler til barn og ungdom, opp til 19år.

3 Vi skal sammen jobbe for økt grunnbemanning i utdanningssektoren og helsesektoren.

Vi har i kommende kommunestyreperiode valgt Runar Martin Dammen som vår gruppeleder.

Komplett fremforhandlet utvalgsfordeling ble som følger:

Formannskapet:

Ordfører: Andreas Muri (H)

Varaordfører: Mads Hilden (AP)

Medlem: Kristin Surlien (H)

Medlem: Øystein Lauritzen (FRP)

Medlem: Vigdis Krohn Hansen (AP)

1. vara: Runar Martin Dammen (AP)

2. vara: Terje Larsen (H)

3. vara: Trine Bingen (AP)

4. vara: Hjørdis Margrethe Trolsrud (H)

5. vara: Roger Thomas Volden (FRP)

6. vara: Runar Berg (AP)

7. vara: Turid Steffensen (H)

Kultur- og byutviklingsutvalget

Leder: Ole Lønseth (AP)

Nestleder: Jan Stensvold (FRP)

Medlem: Liv Brekke Eidsmoen (AP)

Medlem: Kristin Surlien (H)

Medlem: Inge Hovland (H)

1. vara: Inger Vedeler (H)

2. vara: Runar Berg (AP)

3. vara: Tom Andre Tvetmarken (H)

4. vara: Tove Kastås (AP)

5. vara: Øystein Lauritzen (FRP)

6. vara: Inger Beate Muri (H)

7. vara: Ove Jørgensen (AP)

Oppvekst- og utdanningsutvalget

Leder: Runar Martin Dammen (AP)

Nestleder: Terje Larsen (H)

Medlem: Annette Kagiavas (H)

Medlem: Anja Lønseth (AP)

Medlem: Roger Thomas Volden (FRP)

1. vara: Ellen Dahl (AP)

2. vara: Randi Jannicke Kittelsen (H)

3. vara: Vigdis Krohn Hansen (AP)

4. vara: Knut Erik Lippert (H)

5. vara: Jan Stensvold (FRP)

6. vara: Mia Sarmon (AP)

7. vara: Hjørdis Margrethe Trolsrud (H)

Helse-, omsorg- og sosialutvalget

Leder: Hjørdis Margrethe Trolsrud (H)

Nestleder: Ove Jørgensen (AP)

Medlem: Grete Arnesen (AP)

Medlem: Terje Finnanger (H)

1. vara: Turid Steffensen (H)

2. vara: Mariann Røed (AP)

3. vara: Gunvor Nelson (H)

4. vara: Ole Lønseth (AP)

5. vara: Marianne Lauritzen (FRP)

6. vara: Terje Larsen (H)

7. vara: Runar Berg (AP)

Kontrollutvalget

Nestleder: Anne Kristine Teigen (H)

Medlem: Jon Axel Carlin (AP)

1. vara: Svein Furum (FRP)

2. vara: Frank Eastwood (AP)

3. vara: Anne Kjersti Steffensen (H)

4. vara: Aud Wathnebryn (AP)

KS

Medlem: Andreas Muri (H)

1. vara: Runar Martin Dammen (AP)

2. vara: Kristin Surlien (H)

3. vara: Øystein Lauritzen (FRP)

4. vara: Vigdis Krohn Hansen (AP)

Mvh

Runar Berg

Leder

Svelvik Arbeiderparti