Pressemelding fra Svelvik AP: Grete Arnesen går inn i Arbeiderpartiet for å jobbe med eldresaken.

original_1478643177_4437606

Grete Arnesen går inn i Arbeiderpartiet for å jobbe med eldresaken.

Grete Arnesen har hatt et allsidig yrkesliv innen administrative fag og var blant annet ansatt i Svelvik kommune i 28 år. Hun er kjent for sitt arbeide i Ebbestad velforening og i Svelvik Pensjonistforening.

Hun har sittet som nestleder i Eldrerådet siden opprettelsen i 2011 og jobbet tett opp mot politikere og kommunens administrasjon med etableringen av brukerutvalg og tiltak for aktivisering av eldre.

Grete jobber også som frivillig og har en bred kontaktflate med ansatte og brukere av omsorgstjenestene i kommunen. Hun trekker frem tilstrekkelig grunnbemanning,

kontinuerlig kompetanseheving og ivaretagelse av ansatte som de tre største utfordringene vi står foran.

“Jeg har valgt å engasjere meg i Arbeiderpartiet da jeg ønsker å jobbe politisk med tiltak for å gi et mest mulig verdig liv for våre pleietrengende og et godt arbeidsmiljø for de ansatte i eldreomsorgen” forteller Grete. “Jeg kjenner Arbeiderpartiets ordførerkandidat Mads Hilden godt fra mitt arbeide i Eldrerådet og vet at vi deler de samme idéene om hvordan vi kan oppnå en bedre og mer verdig eldreomsorg. Arbeiderpartiet setter pasienten og de ansatte i utøvende ledd i fokus.”

“Jeg vil jobbe for at de ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten skal ha nok tid til pasientene og slippe å ha dårlig samvittighet når de går av vakt for alt de ikke rakk.” sier Grete. “Jeg ser store muligheter i forebyggende tiltak for 60+ som aktivitetssenter og møteplasser for å unngå den stigende ensomheten blant eldre.”

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Mads Hilden ønsker Grete hjertelig velkommen på laget. “Vi er veldig glade for å få Grete med som politiker i partiet, hun har en imponerende innsikt og kompetanse og et brennende engasjement for eldresaken. Grete vil være en viktig ressursperson i Svelvik Arbeiderparti fremover.”